POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Użytkowników przez przedsiębiorstwo EDEN Edyta Dąbrowska z siedzibą w Wasilkowie przy ul. Jakimy 22/1, NIP: 9661955976, REGON: 200773486 działające pod nazwą Nasze Domowe Pielesze za pośrednictwem strony internetowej, działającej pod adresem www.naszedomowepielesze.pl

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Danych Osobowych jest przedsiębiorstwo EDEN Edyta Dąbrowska działające pod nazwą NASZE DOMOWE PILESZE. Wszystkie dane osobowe gromadzone są z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn.zm.) r. oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024). Użytkownik zgadza się na przekazanie jego danych osobowych do podmiotów współpracujących z EDEN Edyta Dąbrowska wyłącznie w celu realizacji zamówienia, w szczególności dostarczania przesyłek przez firmy kurierskie i operatorów pocztowych, wykonania usług przez partnerów handlowych i usługowych, ewidencji dostaw, ewidencji podatkowych, gwarancji oraz reklamacji. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych. Dane osobowe nigdy nie będą odsprzedawane podmiotom trzecim.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH PRZECHOWUJE I PRZETWARZA następujące dane osobowe Użytkowników:
- Imię i nazwisko
– Adres e-mail
– Numer telefonu
– Adres zamieszkania (ulica , nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj)
– Adres dostawy (ulica , nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj)
– W przypadku firm dodatkowo dane firmy (nazwa, adres, numer NIP, numer REGON)

DANE ZBIERANE W TRAKCIE KORESPONDENCJI (za pomocą formularza kontaktowego, telefonu, faksu, poczty e-mail itp.) pomiędzy sklepem Nasze Domowe Pielesze a Klientem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na zadane pytania lub realizacji zamówienia.

GOOGLE ANALYTICS – Sklep Nasze Domowe Pielesze zbiera anonimowe dane statystyczne dotyczące odwiedzanych stron. Dane te służą wyłącznie do analizy statystycznej ruchu na stronach Serwisu. Zasady dotyczące polityki prywatności Google Analytics znajdują się na stronie: http://www.google.com/intl/pl/analytics/privacyoverview.html

DANE ZBIERANE AUTOMATYCZNIE wykorzystywane są szczególnie w celach technicznych oraz w celach związanych z administracją Serwisu, zapewnienia bezpieczeństwa działania Serwisu, realizacji postanowień Regulaminu, ochrony prawa. Poza tym informacje te są wykorzystywane do zbierania informacji statystycznych lub marketingowych.

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

INFORMACJA O PLIKACH COOKIES.
1 Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
2 Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
3 Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
b. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
c. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów.
4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
5. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Zmiany Polityki Prywatności

1 EDEN Edyta Dąbrowska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. W dniu dokonania zmian aktualizujemy datę wprowadzenia ostatniej poprawki podaną poniżej.
2 Data ostatniej modyfikacji: 06.07.2016 r.

REKLAMACJE

1) Reklamacji podlegają produkty posiadające wady fabryczne.
2) Kupujący powinien zgłosić Sprzedającemu wadę produktu niezwłocznie po jej zauważeniu w terminie nie dłuższym jednak niż 5 dni od otrzymania przesyłki (stwierdzenia wady). Po tym terminie reklamacja nie będzie uwzględniana.
3) W celu dokonania zgłoszenia reklamacji zakupionego towaru należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać go wraz z opisem roszczenia oraz zdjęciami potwierdzającymi wadę na email: domowepielesze2@gmail.com Formularz dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: http://naszedomowepielesze.pl/Reklamacja-Nasze-Domowe-Pielesze.pdf
4) O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Zgłoszenia.
5) W sprawach szczególnie trudnych, gdy istnieje konieczność:
- uzyskania dodatkowych informacji od osób trzecich,
- uzyskania od Klienta dodatkowych wyjaśnień, zdjęć lub dokumentów,
- dokonania weryfikacji lub pozyskania szczególnych danych,
- przekazania Zgłoszenia do podmiotu zewnętrznego powiązanego z produktem, dopuszcza się możliwość wydłużenia terminu rozpatrywania reklamacji o czym Klient zostanie poinformowany przed upływem 14 dniowego terminu.
6) Reklamacjom nie podlegają towary:
- z ingerencją mechaniczną Klienta np. samodzielna próba naprawy osprzętu
- uszkodzone podczas transportu (*Produkt uszkodzony lub zniszczony podczas transportu podlega naprawie lub wymianie tylko i wyłącznie po prawidłowo spisanym protokole szkody z kurierem).
7) W przypadku sprzedaży wysyłkowej przedmiot zostanie odebrany po wcześniejszym kontakcie z Klientem.
8) Reklamowany przedmiot powinien być właściwie zabezpieczony opakowaniem przed ewntualnymi uszkodzeniami mogącymi powstać podczas transportu. Do paczki należy dołączyć formularz reklamacyjny oraz oznaczyć ją dopiskiem "REKLAMACJA".
9) W przypadku uznanej reklamacji koszt wysyłki pokrywa Sprzedający.

ZWROTY

Odstąpienie od umowy
1) Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od zawarcia umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.
2) W celu dokonania zwrotu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać go na e-mail: domowepielesze2@gmail.com Formularz dostępny jest na stronie internetowej pod adresem http://naszedomowepielesze.pl/Odstapienie-od-umowy-NASZE-DOMOWE-PIELESZE.pdf
3) W przypadku odsyłania zwracanego towaru należy przesyłkę zaadresować i wysłać na adres firmy z dopiskiem „ZWROT”
4) Zwracany towar powinien być właściwie zabezpieczony opakowaniem przed ewntualnymi uszkodzeniami mogącymi powstać podczas transportu oraz wysłany bez śladów użytkowania.
5) Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu zakupionego towaru.
6) W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca koszty zakupionego przedmiotu bez kosztów wysyłki.
7) Zwrot kosztów nastąpi po doręczeniu do Sprzedającego zwracanego nieuszkodzonego towaru.

Ograniczenie prawa do odstąpienia
1)Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje konsumentowi w przypadku, gdy kupuje rzecz nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według jego specyfikacji lub służącą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (przepis z ustawy).
Dodatkowe informacje
Art. 38. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta: Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (indywidualny wymiar przedmiotu, materiał, logo, wzory), .
np. osłona okienna (żaluzja, roleta) o wybranych wymiarach, materiałach, kolorze, mechniźmie itp. cechach indywidualnych
1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.