REKLAMACJE

1) Reklamacji podlegają produkty posiadające wady fabryczne.
2) Kupujący powinien zgłosić Sprzedającemu wadę produktu niezwłocznie po jej zauważeniu w terminie nie dłuższym jednak niż 5 dni od otrzymania przesyłki (stwierdzenia wady). 
3) W celu dokonania zgłoszenia reklamacji zakupionego towaru należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać go wraz z opisem roszczenia oraz zdjęciami potwierdzającymi wadę na email: naszedomowepielesze@gmail.com Formularz dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: https://info.naszedomowepielesze.pl/Reklamacja-Nasze-Domowe-Pielesze.pdf
4) O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Zgłoszenia.
5) W sprawach szczególnie trudnych, gdy istnieje konieczność: 
- uzyskania dodatkowych informacji od osób trzecich, 
- uzyskania od Klienta dodatkowych wyjaśnień, zdjęć lub dokumentów, 
- dokonania weryfikacji lub pozyskania szczególnych danych, 
- przekazania Zgłoszenia do podmiotu zewnętrznego powiązanego z produktem, dopuszcza się możliwość wydłużenia terminu rozpatrywania reklamacji o czym Klient zostanie poinformowany przed upływem 14 dniowego terminu.
6) Reklamacjom nie podlegają towary: 
- z ingerencją mechaniczną Klienta np. samodzielna próba naprawy osprzętu
- uszkodzone podczas transportu (*Produkt uszkodzony lub zniszczony podczas transportu podlega naprawie lub wymianie tylko i wyłącznie po prawidłowo spisanym protokole szkody z kurierem).
7) W przypadku sprzedaży wysyłkowej przedmiot zostanie odebrany po wcześniejszym kontakcie z Klientem.
8) Reklamowany przedmiot powinien być właściwie zabezpieczony opakowaniem przed ewntualnymi uszkodzeniami mogącymi powstać podczas transportu. Do paczki należy dołączyć formularz reklamacyjny oraz oznaczyć ją dopiskiem "REKLAMACJA".
9) W przypadku uznanej reklamacji koszt wysyłki pokrywa Sprzedający.

ZWROTY

Odstąpienie od umowy
1) Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od zawarcia umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. 
2) W celu dokonania zwrotu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać go na e-mail: naszedomowepielesze@gmail.com Formularz dostępny jest na stronie internetowej pod adresem https://info.naszedomowepielesze.pl/Odstapienie-od-umowy-NASZE-DOMOWE-PIELESZE.pdf
3) W przypadku odsyłania zwracanego towaru należy przesyłkę zaadresować i wysłać na adres firmy z dopiskiem „ZWROT”
4) Zwracany towar powinien być właściwie zabezpieczony opakowaniem przed ewntualnymi uszkodzeniami mogącymi powstać podczas transportu oraz wysłany bez śladów użytkowania. 
5) Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu zakupionego towaru.
6) W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca koszty zakupionego przedmiotu bez kosztów wysyłki. 
7) Zwrot kosztów nastąpi po doręczeniu do Sprzedającego zwracanego nieuszkodzonego towaru. 

Ograniczenie prawa do odstąpienia
1)Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje konsumentowi w przypadku, gdy kupuje rzecz nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według jego specyfikacji lub służącą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (przepis z ustawy).
Dodatkowe informacje Art. 38. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta: Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: 
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (indywidualny wymiar przedmiotu, materiał, logo, wzory), . 
np. osłona okienna (żaluzja, roleta) o wybranych wymiarach, materiałach, kolorze, mechniźmie itp. cechach indywidualnych
1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.